การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:18:17 AM น. 412 / 0
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:18:00 AM น. 390 / 0
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:17:44 AM น. 425 / 0
ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:17:28 AM น. 438 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:17:13 AM น. 398 / 0
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:16:57 AM น. 396 / 0
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:16:42 AM น. 399 / 0
ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:16:26 AM น. 423 / 0
ธันวา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:15:51 AM น. 409 / 0
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:15:32 AM น. 407 / 0
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:15:12 AM น. 407 / 0
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:14:50 AM น. 407 / 0
พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:14:31 AM น. 408 / 0
พระพิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:14:10 AM น. 408 / 0
เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:13:46 AM น. 387 / 0
ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:13:20 AM น. 424 / 0
ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:13:04 AM น. 458 / 0
แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:12:49 AM น. 420 / 0
บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:12:33 AM น. 423 / 0
ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:12:13 AM น. 378 / 0
ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:11:55 AM น. 393 / 0
ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:11:36 AM น. 381 / 0
ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:11:17 AM น. 388 / 0
จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:10:54 AM น. 378 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:10:36 AM น. 391 / 0
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 10:10:17 AM น. 402 / 0
อยู่อย่างจงรัก   โดย จ.ส.อ.สุดรักษ์ อินทวงศ์ เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 7:26:49 PM น. 515 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:06:31 PM น. 413 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:06:15 PM น. 438 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:05:58 PM น. 353 / 0
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:05:46 PM น. 425 / 0
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:05:32 PM น. 426 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:05:19 PM น. 429 / 0
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:05:06 PM น. 358 / 0
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:04:52 PM น. 391 / 0
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:04:37 PM น. 410 / 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:04:18 PM น. 345 / 0
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:04:02 PM น. 423 / 0
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:03:38 PM น. 412 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:03:26 PM น. 399 / 0
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:03:12 PM น. 418 / 0
สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:02:59 PM น. 442 / 0
ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:02:45 PM น. 539 / 0
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:02:31 PM น. 400 / 0
ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ..   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:02:13 PM น. 383 / 0
ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:01:59 PM น. 448 / 0
ทรงแนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:01:47 PM น. 427 / 0
พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:01:31 PM น. 405 / 0
พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:01:17 PM น. 451 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 06 มิ.ย. 2559 : 2:01:04 PM น. 381 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ