การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:53:31 AM น. 405 / 0
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:53:14 AM น. 476 / 0
ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:52:55 AM น. 513 / 0
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:52:02 AM น. 444 / 0
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:48:05 AM น. 455 / 0
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:47:36 AM น. 399 / 0
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:47:13 AM น. 387 / 0
ทรงนำพา แนวทางพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:46:46 AM น. 407 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:46:26 AM น. 404 / 0
ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์  ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:45:49 AM น. 382 / 0
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:09:10 PM น. 375 / 0
กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:08:19 PM น. 376 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:07:40 PM น. 401 / 0
มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:04:49 PM น. 389 / 0
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:03:59 PM น. 387 / 0
พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ   โดย พลฯมะรอซี เจ๊ะแล เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:03:11 PM น. 389 / 0
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:02:10 PM น. 384 / 0
ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:01:30 PM น. 383 / 0
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 3:00:51 PM น. 386 / 0
พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:59:52 PM น. 356 / 0
พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:58:58 PM น. 400 / 0
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:56:48 PM น. 424 / 0
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:55:15 PM น. 399 / 0
น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:54:30 PM น. 404 / 0
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:53:54 PM น. 357 / 0
ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:52:04 PM น. 373 / 0
ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:51:24 PM น. 353 / 0
ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:50:44 PM น. 361 / 0
พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:50:07 PM น. 349 / 0
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:47:53 PM น. 369 / 0
พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:47:16 PM น. 383 / 0
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:45:17 PM น. 392 / 0
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:43:44 PM น. 415 / 0
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:42:50 PM น. 331 / 0
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง   โดย พลฯมะรอซี เจ๊ะแล เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:40:27 PM น. 403 / 0
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:39:36 PM น. 402 / 0
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:38:53 PM น. 403 / 0
พ่อหลวง คือผู้ให้   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:38:20 PM น. 340 / 0
พ่อหลวง คือ พ่อเรา   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:37:35 PM น. 369 / 0
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:37:01 PM น. 387 / 0
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง   โดย พลฯมะรอซี เจ๊ะแล เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:36:19 PM น. 326 / 0
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:35:42 PM น. 402 / 0
ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:34:58 PM น. 384 / 0
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:34:06 PM น. 378 / 0
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:33:08 PM น. 393 / 0
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:32:35 PM น. 417 / 0
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:31:54 PM น. 521 / 0
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:31:02 PM น. 378 / 0
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:30:25 PM น. 361 / 0
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 07 มิ.ย. 2559 : 2:29:39 PM น. 428 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ