การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:08:23 AM น. 415 / 0
ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:08:10 AM น. 413 / 0
ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:07:55 AM น. 432 / 0
พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:07:41 AM น. 451 / 0
เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:25 AM น. 414 / 0
เรารักในหลวงของเรา   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:14 AM น. 386 / 0
รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:02 AM น. 434 / 0
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:46 AM น. 435 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:34 AM น. 420 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:23 AM น. 419 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:11 AM น. 407 / 0
พ่อของแผ่นดินไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:57 AM น. 408 / 0
รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:46 AM น. 418 / 0
ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:33 AM น. 433 / 0
เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:21 AM น. 370 / 0
ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:08 AM น. 440 / 0
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:45:25 AM น. 451 / 0
จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:45:11 AM น. 418 / 0
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:44:56 AM น. 403 / 0
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:17:10 AM น. 619 / 0
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:51 AM น. 539 / 0
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:37 AM น. 585 / 0
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินหากสิ้นกษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:20 AM น. 551 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:03 AM น. 564 / 0
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:45 AM น. 610 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:27 AM น. 561 / 0
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:09 AM น. 585 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนยันคงสถาพรสืบไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:51 AM น. 460 / 0
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:33 AM น. 301 / 0
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:12 AM น. 291 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:13:49 AM น. 291 / 0
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:13:26 AM น. 289 / 0
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:00:18 AM น. 299 / 0
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:59 AM น. 288 / 0
กราบ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:30 AM น. 291 / 0
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:00 AM น. 340 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:43 AM น. 293 / 0
ขอให้พ่อแข็งแรงแกร่งดังผา ไร้โรคาภยันตรายและไกลเศร้า อายุยืนหมื่นปีที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้าเกษมสำราญชั่วกาลเทอญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:24 AM น. 465 / 0
ราชาภิเษกสากล  บุญพระภูมิพลสยามแคว้น นวมินทร์ฉัตรมงคล รังสฤษฎ์ พสกนิกรเทิดแม้นพ่อเจ้าจอมประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:05 AM น. 462 / 0
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราชอภิวาทปิติอภิสมัยวันมหามงคลของชาวไทยต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:57:48 AM น. 413 / 0
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:57:10 AM น. 458 / 0
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมี พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:51 AM น. 390 / 0
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:22 AM น. 433 / 0
ข้าพเจ้าจักรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:05 AM น. 489 / 0
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:55:46 AM น. 425 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:55:19 AM น. 415 / 0
พระองค์เปรียบเหมือนสมสติเทพที่ลงมาช่วยปัดเป่าภัยให้คนไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:54 AM น. 407 / 0
ด้วยพระบารมีของพระองค์เราจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:37 AM น. 434 / 0
พระบารมีปกเกล้าชาวประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:07 AM น. 412 / 0
ขอให้พระบารมีของในหลวงแผ่ไพศาลตลอดกาลนานเทอญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:53:49 AM น. 418 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ