การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5
กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน
แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.    
ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:08:23 AM น.
240 / 0
ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:08:10 AM น.
240 / 0
ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:07:55 AM น.
255 / 0
พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 8:07:41 AM น.
277 / 0
เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:25 AM น.
247 / 0
เรารักในหลวงของเรา
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:14 AM น.
216 / 0
รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:48:02 AM น.
255 / 0
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:46 AM น.
254 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:34 AM น.
246 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:23 AM น.
255 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:47:11 AM น.
239 / 0
พ่อของแผ่นดินไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:57 AM น.
236 / 0
รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:46 AM น.
245 / 0
ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:33 AM น.
257 / 0
เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:21 AM น.
204 / 0
ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:46:08 AM น.
264 / 0
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:45:25 AM น.
274 / 0
จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:45:11 AM น.
242 / 0
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 09 มิ.ย. 2559 : 7:44:56 AM น.
230 / 0
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:17:10 AM น.
253 / 0
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:51 AM น.
193 / 0
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:37 AM น.
212 / 0
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินหากสิ้นกษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:20 AM น.
195 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:16:03 AM น.
200 / 0
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:45 AM น.
220 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:27 AM น.
180 / 0
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:15:09 AM น.
225 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนยันคงสถาพรสืบไป
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:51 AM น.
187 / 0
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:33 AM น.
124 / 0
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:14:12 AM น.
118 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:13:49 AM น.
128 / 0
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:13:26 AM น.
122 / 0
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 9:00:18 AM น.
116 / 0
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:59 AM น.
118 / 0
กราบ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:30 AM น.
124 / 0
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:59:00 AM น.
164 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:43 AM น.
125 / 0
ขอให้พ่อแข็งแรงแกร่งดังผา ไร้โรคาภยันตรายและไกลเศร้า อายุยืนหมื่นปีที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้าเกษมสำราญชั่วกาลเทอญ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:24 AM น.
278 / 0
ราชาภิเษกสากล  บุญพระภูมิพลสยามแคว้น นวมินทร์ฉัตรมงคล รังสฤษฎ์ พสกนิกรเทิดแม้นพ่อเจ้าจอมประชา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:58:05 AM น.
258 / 0
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราชอภิวาทปิติอภิสมัยวันมหามงคลของชาวไทยต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:57:48 AM น.
233 / 0
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:57:10 AM น.
259 / 0
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมี พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:51 AM น.
222 / 0
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:22 AM น.
242 / 0
ข้าพเจ้าจักรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:56:05 AM น.
276 / 0
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:55:46 AM น.
231 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:55:19 AM น.
235 / 0
พระองค์เปรียบเหมือนสมสติเทพที่ลงมาช่วยปัดเป่าภัยให้คนไทย
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:54 AM น.
243 / 0
ด้วยพระบารมีของพระองค์เราจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:37 AM น.
255 / 0
พระบารมีปกเกล้าชาวประชา
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:54:07 AM น.
222 / 0
ขอให้พระบารมีของในหลวงแผ่ไพศาลตลอดกาลนานเทอญ
โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 08 มิ.ย. 2559 : 8:53:49 AM น.
246 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ