การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.อ.เอกพงษ์  บุญภาค เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 : 10:28:49 PM น. 710 / 0
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.พลกฤษณ์ ปิยะกาญจน์ เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 : 10:25:38 PM น. 384 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 : 10:23:38 PM น. 394 / 0
รักในหลวง   โดย จ.ส.อ.ธราธร เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 : 1:50:23 PM น. 465 / 0
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์   ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:25:55 PM น. 584 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:19:26 PM น. 496 / 0
ทรงพระเจริิญ   โดย ส.อ.วิเชษฐ์   รวมสุข เมื่อ 06 ธ.ค. 2560 : 9:25:01 AM น. 246 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย ร.อ.อดิศักดิ์   อินทร์ปาน เมื่อ 05 ธ.ค. 2560 : 12:36:24 AM น. 504 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย ส.ต.ก้องเกียรติ ยงประเดิม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 10:27:15 PM น. 520 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย จ.ส.อ.สุพจน์  ยอดระบำ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 8:59:13 PM น. 509 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:36:57 PM น. 512 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:35:26 PM น. 506 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.พาสรรค์  รุจิโกไศย เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:31:51 PM น. 486 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.อ.ณรงค์ สันติเพชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:29:22 PM น. 564 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ท.ธเนศ ทองยอดพันธ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:27:45 PM น. 478 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ชัยอำมร อ่อนแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:26:25 PM น. 526 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.สมจิต ปานแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:24:53 PM น. 494 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:22:51 PM น. 509 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประทีป วิมล เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:14:51 PM น. 555 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.ภาคภูมิ เส้งมี เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:03:01 PM น. 506 / 0
เรารักในหลวง   โดย ส.ท.วันัย  จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 6:41:09 PM น. 530 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศูนย์รวมใจของแผ่นดินพวกเราชาวไทย   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:12:03 PM น. 286 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:11:16 PM น. 319 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:10:53 PM น. 284 / 0
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่๑๐ เรารักในหลวง ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินนี้ เรารักประเทศไทย   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:10:25 PM น. 292 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดย ร.ต.มนิตร  ศรีวะบุตร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:09:40 PM น. 283 / 0
ในหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาไทยตลาดกาลเทอญ...   โดย ร.อ.กะรัต  บัวแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:08:54 PM น. 282 / 0
ต้นแบบกตัญญู ประจักษ์อยู่ทุกสมัย พลังของแผ่นดินไทย พลังใจไทยประชา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯครรชิต  พิศุทธ์สินธฺุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:08:08 PM น. 252 / 0
ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ   โดย พลฯพิทวัส  ศรีสัจจัง เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:07:14 PM น. 266 / 0
ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน   โดย พลฯทรงวุฒิ  พูนสวัสดิ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:06:30 PM น. 278 / 0
ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ   โดย พลฯทรงวุฒิ  พูนสวัสดิ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:05:50 PM น. 251 / 0
คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย   โดย พลฯอนุชิต  สุขโร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:05:05 PM น. 280 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย พลฯฤทธิชัย  มากจุ้ย เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:03:18 PM น. 296 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป   โดย พลฯภูวนัตถ์  พานทรัพย์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:02:46 PM น. 587 / 0
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกิตติคุณ คำพิลานนท์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:01:59 PM น. 499 / 0
ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ   โดย พลฯสุรสิทธิ์ หวังสป เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:00:53 PM น. 505 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป   โดย พลฯฟูรกร  โต๊ะกา เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:00:03 PM น. 521 / 0
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ   โดย พลฯเกรียงไกร  หาญจิตร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:59:27 PM น. 510 / 0
ในยามที่คนไทยทุกข์เดือดร้อน ราชวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยคิดจะทิ้งพสกนิกรเลยแม้แต่นิดเดียว ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯทรงศักดิ์  ทองอ่อน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:58:53 PM น. 512 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ขอทรงพระเจริญ   โดย พลฯโสภณวิชญ์  ยิ่งยวด เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:58:18 PM น. 506 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่คู่ชาติไทยมายาวนาน ขอให้พวกเราจงช่วยกันรักษาไว้คู่ไทยเอย   โดย พลฯมรกต  จันทร์แจ่ม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:57:27 PM น. 486 / 0
เอกราชชาติไทย ที่ยั่งยืนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนของท่าน   โดย พลฯอภิชาติ  ราชนิยม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:56:46 PM น. 564 / 0
ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของไทยทั้งชาติ   โดย พลฯเรวัต  บางแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:56:05 PM น. 478 / 0
ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์   โดย พลฯเอกชัย  จันทร์เลื่อน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:55:30 PM น. 526 / 0
คนไทยยังรักกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สาย เพราะชาติเรายังเป็นชาติได้ไม่เคยหวั่น แค่วันนี้ลูกหลานได้มีสุขยิ้มให้กันวีระชนที่พลีนั้นคงหลับสบาย   โดย พลฯก้องเกียรติ  สมัครธรรม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:54:10 PM น. 494 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา   โดย พลฯสุริยา  มูลหมัน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:53:27 PM น. 509 / 0
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน   โดย พลฯครรชิต  พิศุทธ์สินธฺุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:52:41 PM น. 555 / 0
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้   โดย จ.ส.อ.พลกฤษณ์  ปิยะกาญจน์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:50:15 PM น. 506 / 0
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่พสกนิกรชาวไทย   โดย จ.ส.อ.พรชัย  สืบพันธุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:48:27 PM น. 530 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ  นมจันทร์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:46:12 PM น. 380 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ